Lekcje języka niemieckiego online

Darmowa lekcja wprowadzająca   Zacznij naukę
1
Pierwsza lekcja

Zaimki osobowe, czas teraźniejszy oraz szyk wyrazów w zdaniu

2
Druga lekcja

Przedstawienie się oraz nazwy zawodów

3
Trzecia lekcja

Zapoznanie się: "Skąd pochodzisz?" czyli nazwy miast i państw oraz "Jaki jest twój zawód?"

4
Czwarta lekcja

Nowe nazwy krajów oraz języków, a także czasowniki sprechen i wohnen.

5
Piąta lekcja

Liczebniki główne do 100 oraz frazeologizmy

6
Szósta lekcja

Tworzenie liczebników ilościowych i porządkowych

7
Siódma lekcja

Mein Haus oder meine Wohnung. – Mój dom lub moje mieszkanie.

Nowe lekcje będą dostępne już wkrótce!