Siedem powodów, dla których warto uczyć się języka niemieckiego


1

Rozpowszechniony na całym świecie język niemiecki jest pierwszym lub drugim językiem prawie 125 milionów ludzi. Tylko w samej Europie język ten jest językiem ojczystym około 100 mln ludzi. W siedmiu krajach europejskich – Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Luksemburgu, Włoszech i Lichtensteinie – język niemiecki jest jedynym językiem lub co najmniej oficjalnym językiem któregoś z regionu.

2

W Unii Europejskiej język niemiecki jako język ojczysty zajmuje pierwsze miejsce: kto mówi po niemiecku może dogadać się z co czwartym obywatelem UE w swoim języku ojczystym. W parlamencie UE najliczniejszą grupę stanowią niemieckojęzyczni posłowie. Język niemiecki jest jednym z oficjalnych języków urzędowych UE obok angielskiego i francuskiego.

3

Niemiecki jest językiem kultury i nauki. Ten, kto go zna, może zapoznać się z dziełami wybitnych filozofów, pisarzy, poetów oraz naukowców w oryginale.

4

Duża częsć polskich studentów wybiera studia zagraniczne w Niemczech. Niemcy oferują studia na najwyższym poziomie w atrakcyjnych i wszechstronnych kulturowo miasteczkach uniwersyteckich.

5

Po języku angielskim język niemiecki jest najczęstszym językiem Internetu. Około 8% wszystkich stron internetowych jest w języku niemieckim.

6

Polska i Niemcy utrzymują bliskie stosunki gospodarcze. Niemcy są jednym z najważniejszych partnerów handlowych Polski i jednym z największych inwestorów. Coraz więcej niemieckich firm uznaje Polskę za atrakcyjne miejsce do inwestowania i zakłada tu swoje firmy. Znajomość języka niemieckiego może znacznie zwiększyć szanse zawodowe. Niemcy mają niedobór wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT, lekarzy, pielęgniarek i specjalistów. Zatem, znając język niemiecki nasi specjaliści mają realne szanse znalezienia pracy w tym kraju.

7

Polska staje się coraz bardziej popularnym krajem wśród niemieckich turystów. W ubiegłym roku ich liczba zwiększyła się niemal dwukrotnie i ma tendencję do dalszego wzrostu. Dlatego znajomość języka niemieckiego nie tylko sprzyja wzajemnemu zrozumieniu, ale także przynieść znaczne korzyści dla branży turystycznej.


ROZPOCZNIJ NAUKĘ