Podstawowe zasady niemieckiej pisowni i wymowy


  1. Na tle innych języków niemiecki wyróżnia się przede wszystkim tym, że w nim wszystkie rzeczowniki są pisane wielką literą, np.: die Mutter, der Student, das Auto, i też tym, że wszystkie one posiadają rodzajnik, wyrażający ich rodzaj: żeński, męski i nijaki.
  2. Większość liter jest zbieżna z oznaczającymi je dźwiękami.
  3. W języku niemieckim funkcjonują długie i krótkie samogłoski:
    • Samogłoski są wymawiane długo zawsze wtedy, gdy mamy do czynienia z sylabą otwartą (tzn. kończącą się samogłoską) lub, gdy po nich następuje spółgłoska wydłużająca artykulację samogłosek czy też, gdy samogłoski są podwojone, np. sagen, nehmen, das Meer.
    • Samogłoski są wymawiane krótko zawsze przed spółgłoskami podwojonymi i w sylabach zamkniętych, np. der Kuss, bitten, die Katze.

Pisownia zapożyczeń

W języku niemieckim wyrazy zapożyczone na ogół są wymawiane tak samo, jak w tym języku, z którego przywdrowały, np.: Browser, Job, Jazz, Jacuzzi jak w języku angielskim, Regisseur, Boulevard jak we francuskim, Ski jak w norweskim, Physik, Philosophie jak w greckim, Oper, Arie, Kantate, Violine i inne muzyczne, tak samo terminy związane z bańkowością, np. Bank, Bankrott, Bilanz, Disagio, Giro, Groschen, Kasse, Kredit, Konto, Netto, Porto, Prokura, Rabatt, Rest und Risiko - jak języku włoskim.

Nawiasem mówiąc, Polacy powinni być zainteresowani faktem, że od lat 70. XX wieku Niemcy nie walczą z wpływem języka angielskiego – oni nie starają się znaleźć angielskim wyrazom niemieckich odpowiedników.


Oto i wszystkie podstępy związane z niemiecką wymową i pisownią.

Gdy Państwo zapamiętacie wszystkie te zasady, nie będziecie mieć wielkich trudności w nauce tego starego, bardzo konkretnego, a zarazem i bardzo wyrazistego języka germańskiego.

Gwarantujemy, że nauka niemieckiej wymowy i pisowni sprawi Państwu o wiele mniej trudności niż nauka języka angielskiego, gdzie każde słowo jest wymawiane i pisane inaczej. :)ROZPOCZNIJ NAUKĘ