Regulamin i polityka prywatności

Polityka prywatności

  1. Portal NiemieckiABC.pl szanuje prywatność każdego użytkownika i zobowiązuje się do utrzymania prywatności i nieużywania jej w celach komercyjnych.
  2. Osoby odwiedzające i korzystające z naszych usług na portalu NiemieckiABC.pl zgadzają się na to, aby system zarejestrował i przechowywał adres IP danych osób oraz informacje o dokonanych działaniach.
  3. Portal NiemieckiABC.pl może zawierać linki do witryn internetowych innych osób, firm lub organizacji. Za ich treść, politykę prywatności, a także działania nie niesiemy odpowiedziałności.

Polityka praw autorskich

  1. Sprzedaż materiałów tekstowych, audio, wideo znajdujących się na portalu NiemieckiABC.pl dla osób trzecich jest zabroniona. Użytkownik może zostać zablokowany bez dodatkowego uprzedzenia.
  2. Wszelkie prawa autorskie do portalu NiemieckiABC.pl oraz całego materiału zawartego na tym portalu są chronione i należą do firmy Meta Group LLC.
  3. Wykorzystanie i rozpowszechnianie na innych portalach internetowych materiałów tekstowych, audio i wideo znajdujących się na portalu NiemieckiABC.pl bez pisemnej zgody jest zabronione.
  4. W sprawie zezwolenia prosimy o kontakt.

Ograniczenie odpowiedzialności

  1. NiemieckiABC.pl nie ponosi odpowiedzialności za poprawność informacji udzielanej przez użytkowników portalu. Użytkownicy korzystają z podanego matriału według własnego uznania, przyjmując wszelkie ryzyko związane z jego stosowaniem lub adaptacją, są odpowiedzialni za wszelkie szkody wyrządzone ich zdrowiu, mieniu, systemom komputerowym, prawom osób trzecich, także ponoszą wszelkie koszty z tym związane.
  2. NiemieckiABC.pl zastrzega sobie prawo do odmowy lub usunięcia materiałów lub informacji, których treść i środki wyrazu naruszają lub mogą być sprzeczne z prawem RzP lub nie są związane z celami i treścią portalu NiemieckiABC.pl, w przypadkach zgodnych z ustawą przekazać informację odpowiednim władzom.
  3. NiemieckiABC.pl zobowiązuje się w przypadku likwidacji dać możliwość pobrania materiału lekcji użytkownikom, którzy je kupili.