Tłumaczenie polsko niemiecki

Słownik

  Wiederholen Sie, bitte! - Proszę, niech Pan/Pani powtórzy!