Tłumaczenie polsko niemiecki

Słownik

  Wie ist Ihre Telefonnummer? - Jaki jest Pana/Pani numer telefonu?


Jaki jest Pana/Pani numer telefonu?