Tłumaczenie polsko niemiecki

Słownik

  Gut, meine Lieben. - Dobrze, moi drodzy.