Tłumaczenie polsko niemiecki

Słownik

  Die Politikerin - oolityk (r.ż.)


oolityk (r.ż.)