Tłumaczenie polsko niemiecki

Słownik

  Der Mensch, die Menschen - człowiek, (ludzie)


człowiek, (ludzie)